Ing Ngarsa Sung Tuladan, Ing Madya Magun Karsa, Tut Wuri Handayani