×

Error

The CEGCore2 library could not be found.

Pimpinan dan Staf

STRUKTUR PIMPINAN

STKIP ANDI MATAPPA

 

 

KETUA                                                                                                           : A. Zam Immawan Alam, S.H., M.H.

WAKIL KETUA I                                                                                              : A. Shyam Sarjani Alam, S.T., S.Pd., M.Pd.

WAKIL KETUA II                                                                                             : A. Aztri Fithrayani Alam, S.H., S.Pd., M.H.

WAKIL KETUA III                                                                                            : Ir. Herman Alimuddin, S.Pd., M.M.                                              

 1. Ketua Jurusan/Program Studi                                                                       : Dra. Harmini Abbas, M.Pd.

     Bimbingan dan Konseling

 1. Ketua Jurusan/Program Studi                                                                       : Rahmat Kamaruddin, S.Pd., M.Pd.

     Pendidikan Matematika

 1. Ketua Jurusan/Program Studi                                                                       : Hasbahuddin, S.Pd., M.Pd.

     Pendidikan Guru Sekolah Dasar

 1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu                                                                 : Muh. Ilham Bakhtiar, S.Pd., M.Pd.
 2. Ketua Lembaga Penelitian dan                                                                      : Sitti Busyrah Muchsin, S.Pd., M.Pd.

     Pengabdian Masyarakat

 1. Kepala Biro Administrasi Akademik                                                                : Drs. H. Arifin Dia, M.Si.

     dan Kemahasiswaan

 1. Kepala Biro Administrasi Umum                                                                    : Drs. H. Abd. Razak Toro

     dan Keuangan

 1. Kepala UPT Perpustakaan                                                                             : Aisyah, S.IP.
 2. Ketua Pengelolah Data                                                                                 : Firdha Razak, S.Pd., M.Pd.
 3. Kepala Tata Usaha                                                                                     : Tamrin. HP, S.Pd.
 4. Bag. Tata Usaha                                                                                        : Nurlaeli, S.Pd.
 5. Bag. Tata Usaha                                                                                        : Andi Lisnawati, S.Pd.
 6. Teknisi/Operator                                                                                        : Wahyu
PENGUMUMAN